Tủ lạnh nhiều cửa chính hãng với giá cực ưu đãi

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV X

Giá khuyến mãi:
58.300.000₫ 66.900.000₫ 13%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV XK

Giá khuyến mãi:
52.000.000₫ 59.900.000₫ 13%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 645 lít R-WB700VGV2 GBK

Giá khuyến mãi:
39.800.000₫ 46.900.000₫ 15%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X

Giá khuyến mãi:
42.800.000₫ 49.900.000₫ 14%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0

Giá khuyến mãi:
33.900.000₫ 40.500.000₫ 16%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1

Giá khuyến mãi:
27.500.000₫ 33.900.000₫ 19%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7X

Giá khuyến mãi:
27.200.000₫ 33.500.000₫ 19%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-FW690PGV7

Giá khuyến mãi:
23.200.000₫ 30.500.000₫ 24%

Tủ lạnh Mitsubishi MR-WX70C

Giá khuyến mãi:
98.990.000₫ 105.000.000₫ 6%

Tủ lạnh Mitsubishi MR-WX52D

Giá khuyến mãi:
64.500.000₫ 75.600.000₫ 15%