Máy lạnh 1 ngựa (1 HP) chính hãng với giá tốt, giao nhanh

Máy lạnh Comfee Inverter 1 HP CFS-10VCB1

Giá khuyến mãi:
7.090.000₫ 9.290.000₫ 24%

Máy lạnh Comfee 1 HP CFS-10FWFF-V

Giá khuyến mãi:
4.650.000₫ 6.990.000₫ 33%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10S4KCV2G-V

Giá khuyến mãi:
7.700.000₫ 10.590.000₫ 27%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10Z1KCVG-V

Giá khuyến mãi:
7.900.000₫ 10.590.000₫ 25%

Máy lạnh Comfee Inverter 1 HP CFS-10VAF/VWG

Giá khuyến mãi:
5.600.000₫ 7.990.000₫ 30%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP FTKB25WMVMV

Giá khuyến mãi:
10.800.000₫ 11.990.000₫ 10%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10H4KCVG-V

Giá khuyến mãi:
8.900.000₫ 10.590.000₫ 16%

Máy lạnh Daikin Inverter 1 HP ATKC25UAVMV

Giá khuyến mãi:
10.890.000₫ 12.290.000₫ 11%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10E2KCVG-V

Giá khuyến mãi:
10.900.000₫ 12.190.000₫ 11%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V

Giá khuyến mãi:
8.190.000₫ 9.990.000₫ 18%

Máy lạnh Casper Inverter 1 HP GC-09IS33

Giá khuyến mãi:
7.900.000₫ 9.120.000₫ 13%