Tủ lạnh ngăn đá dưới chính hãng, giá rẻ

Tủ lạnh Hitachi Inverter 356 lít R-B375EGV1

Giá khuyến mãi:
13.500.000₫ 14.990.000₫ 10%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 323 lít R-B340PGV1

Giá khuyến mãi:
12.500.000₫ 13.990.000₫ 11%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 275 lít R-B330PGV8

Giá khuyến mãi:
10.400.000₫ 11.500.000₫ 10%

Tủ lạnh 3 cửa Mitsubishi MR-CGX56EP

Giá khuyến mãi:
22.700.000₫ 24.590.000₫ 8%

Tủ lạnh 3 cửa Mitsubishi MR-CGX46EN

Giá khuyến mãi:
19.700.000₫ 20.060.000₫ 2%

Tủ lạnh 3 cửa Mitsubishi MR-CGX41EN

Giá khuyến mãi:
17.990.000₫ 18.040.000₫ 1%

Tủ lạnh 3 cửa Mitsubishi MR-CX46ER

Giá khuyến mãi:
15.200.000₫ 16.440.000₫ 8%

Tủ lạnh 3 cửa Mitsubishi MR-CX41ER

Giá khuyến mãi:
15.400.000₫ 15.600.000₫ 1%

Tủ lạnh 3 cửa Mitsubishi MR-CX35EM-BRW

Giá khuyến mãi:
12.300.000₫ 13.610.000₫ 10%