Nồi cơm điện Panasonic chính hãng, bảo hành 1 năm, giá tốt

Nồi cơm điện tử Panasonic SR-CP188NRAM

Giá khuyến mãi:
2.390.000₫ 2.840.000₫ 16%

Nồi cơm điện tử Panasonic SR-DB071KRA

Giá khuyến mãi:
2.290.000₫ 2.710.000₫ 15%

Nồi cơm điện Panasonic SR-W18GS

Giá khuyến mãi:
810.000₫ 1.100.000₫ 26%

Nồi cơm điện Panasonic SR-W22GSLRA

Giá khuyến mãi:
1.030.000₫ 1.140.000₫ 10%

Nồi cơm điện Panasonic SR-GA721WRA

Giá khuyến mãi:
2.990.000₫ 3.730.000₫ 20%

Nồi cơm điện Panasonic SR-GA321LRA

Giá khuyến mãi:
1.470.000₫ 1.780.000₫ 17%

Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic SR-CX188SRAM

Giá khuyến mãi:
2.650.000₫ 3.130.000₫ 15%

Nồi cơm điện tử cao tần Panasonic SR-HB184KRA

Giá khuyến mãi:
10.500.000₫ 13.290.000₫ 21%