Mua máy lạnh Toshiba chính hãng với giá tốt, giao liền

Máy lạnh Toshiba Inverter 2.5 HP RAS-H24S4KCV2G-V

Giá khuyến mãi:
18.900.000₫ 25.000.000₫ 24%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13S4KCV2G-V

Giá khuyến mãi:
9.900.000₫ 13.290.000₫ 26%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10S4KCV2G-V

Giá khuyến mãi:
7.700.000₫ 10.590.000₫ 27%

Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18S4KCV2G-V

Giá khuyến mãi:
15.800.000₫ 19.690.000₫ 20%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10Z1KCVG-V

Giá khuyến mãi:
7.900.000₫ 10.590.000₫ 25%

Máy lạnh Toshiba Inverter 2 HP RAS-H18C4KCVG-V

Giá khuyến mãi:
15.200.000₫ 19.500.000₫ 22%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10H4KCVG-V

Giá khuyến mãi:
8.900.000₫ 10.590.000₫ 16%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13H2KCVG-V

Giá khuyến mãi:
10.200.000₫ 12.990.000₫ 21%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10E2KCVG-V

Giá khuyến mãi:
10.900.000₫ 12.190.000₫ 11%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13C3KCVG-V

Giá khuyến mãi:
11.700.000₫ 12.990.000₫ 10%

Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10D2KCVG-V

Giá khuyến mãi:
8.190.000₫ 9.990.000₫ 18%