Mua sắm thiết bị chăm sóc sức khỏe SKG chính hãng

Máy massage lưng SKG W9 PRO

Giá khuyến mãi:
5.090.000₫ 5.990.000₫ 15%

Máy massage lưng SKG K3-2

Giá khuyến mãi:
3.050.000₫ 3.590.000₫ 15%

Máy massage lưng SKG T5

Giá khuyến mãi:
2.550.000₫ 2.990.000₫ 15%

Máy massage mini cầm tay SKG F7-E

Giá khuyến mãi:
3.050.000₫ 3.590.000₫ 15%

Máy massage cổ SKG K6E

Giá khuyến mãi:
1.690.000₫ 1.990.000₫ 15%

Máy massage cổ vai gáy SKG N3

Giá khuyến mãi:
3.230.000₫ 3.590.000₫ 10%

Máy massage cổ SKG P7 PRO

Giá khuyến mãi:
5.100.000₫ 5.990.000₫ 15%

Máy massage cổ vai gáy SKG H7

Giá khuyến mãi:
4.250.000₫ 4.990.000₫ 15%

Máy massage cổ SKG G7 Pro-E

Giá khuyến mãi:
2.690.000₫ 2.990.000₫ 10%

Máy massage mắt SKG E7

Giá khuyến mãi:
3.600.000₫ 3.990.000₫ 10%

Máy massage mắt SKG E7-1

Giá khuyến mãi:
3.590.000₫ 3.990.000₫ 10%

Máy massage mắt SKG E3

Giá khuyến mãi:
2.600.000₫ 2.990.000₫ 13%