Mua sắm đồ gia dụng thương hiệu Sanaky chính hãng

Tủ đông Sanaky VH-365A2 360 lít

Giá khuyến mãi:
5.900.000₫ 7.490.000₫ 21%

Tủ đông Sanaky VH-285A2 280 lít

Giá khuyến mãi:
5.450.000₫ 6.990.000₫ 22%

Tủ đông Sanaky VH-255A2 250 lít

Giá khuyến mãi:
5.100.000₫ 6.590.000₫ 23%

Tủ đông Sanaky VH-225A2 220 lít

Giá khuyến mãi:
4.990.000₫ 5.890.000₫ 15%

Tủ đông Sanaky VH-2599HY2 250 lít

Giá khuyến mãi:
5.700.000₫ 6.450.000₫ 12%

Tủ đông Sanaky VH-2299HY2 220 lít

Giá khuyến mãi:
5.100.000₫ 6.490.000₫ 21%

Tủ đông Sanaky VH-1599HY 100 lít

Giá khuyến mãi:
4.900.000₫ 5.950.000₫ 18%

Tủ đông Sanaky VH-225HY2 220 lít

Giá khuyến mãi:
5.200.000₫ 5.890.000₫ 12%

Tủ đông Sanaky VH-150HY2 150 lít

Giá khuyến mãi:
4.450.000₫ 5.490.000₫ 19%

Lò nướng Sanaky VH-5099S2D 50 lít

Giá khuyến mãi:
1.550.000₫ 2.760.000₫ 44%