Hiện nay Vạn Kim Tín chỉ chấp nhận hình thức thanh toán tiền mặt ( C.O.D) khi khách hàng đặt qua web vankimtin.com. Hoặc khi dịch vụ vận chuyển của công ty đi giao thì quý khách có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.