Mua sắm đồ gia dụng thương hiệu Hitachi chính hãng

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV X

Giá khuyến mãi:
58.300.000₫ 66.900.000₫ 13%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 540 lít R-HW540RV XK

Giá khuyến mãi:
52.000.000₫ 59.900.000₫ 13%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-FM800XAGGV9X DIA

Giá khuyến mãi:
79.900.000₫ 89.400.000₫ 11%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MY800GVGV0 MIR

Giá khuyến mãi:
65.000.000₫ 73.000.000₫ 11%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-MX800GVGV0

Giá khuyến mãi:
55.200.000₫ 62.500.000₫ 12%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 573 lít R-SX800GPGV0 GBK

Giá khuyến mãi:
43.500.000₫ 54.900.000₫ 21%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 645 lít R-WB700VGV2 GBK

Giá khuyến mãi:
39.800.000₫ 46.900.000₫ 15%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0X

Giá khuyến mãi:
42.800.000₫ 49.900.000₫ 14%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640VGV0

Giá khuyến mãi:
33.900.000₫ 40.500.000₫ 16%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0

Giá khuyến mãi:
15.800.000₫ 17.200.000₫ 8%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9

Giá khuyến mãi:
13.900.000₫ 15.200.000₫ 9%

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339 lít R-FVX450PGV9 GBK

Giá khuyến mãi:
12.990.000₫ 14.300.000₫ 9%